Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU – ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI

BAN GIÁM HIỆU

 1. PGS.TS. NGND Nguyễn Đình Thi – Hiệu trưởng
 2. ThS NSƯT Trần Văn Hải – Phó Hiệu trưởng
 3. ThS Nguyễn Thị Thanh Quế – Phó Hiệu trưởng

 

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

 1. Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học
 2. Phòng Công tác chính trị, Quản lý học sinh, sinh viên
 3. Phòng Tổ chức cán bộ, Đối ngoại
 4. Phòng Tài vụ
 5. Phòng Hành chính, Quản trị
 6. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

 

CÁC KHOA CHUYÊN MÔN

 1. Khoa Nhiếp ảnh
 2. Khoa Nghệ thuật Điện ảnh
 3. Khoa Sân khấu
 4. Khoa Múa
 5. Khoa Kịch hát dân tộc
 6. Khoa Thiết kế mỹ thuật
 7. Khoa Kĩ thuật, Công nghệ điện ảnh và truyền hình
 8. Khoa Truyền hình
 9. Khoa Mác – Lênin và Kiến thức cơ bản
 10. Khoa Tại chức
 11. Khoa Sau đại học

 

CÁC TỔ CHỨC TRỰC THUỘC

 1. Viện Sân khấu – Điện ảnh
 2. Xưởng phim Thực nghiệm
 3. Nhà hát Thể nghiệm
 4. Trung tâm Thông tin, Thư viện
 5. Trung tâm Kĩ thuật âm thanh, ánh sáng
 6. Trung tâm Tin học, Ngoại ngữ
 7. Tạp chí nghiên cứu Sân khấu – Điện ảnh

 

CÁC TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

 1. Đảng bộ cơ sở
 2. Công đoàn cơ sở
 3. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.