TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Đạo diễn sự kiện, lễ hội
Tên chuyên ngành đào tạo : Đạo diễn sự kiện, lễ hội Tên chuyên ngành đào tạo (tiếng Anh) : Events and festival directing Tên ngành đào tạo : Đạo diễn sân khấu Tên ngành đào tạo (tiếng Anh) : Theatre directing Mã ngành : 52210227 Trình độ đào tạo : Đại học Hình thức […]
Xem Thêm
SKDA Admin
30/03/2016

Đạo diễn sân khấu

SKDA Admin
30/03/2016

Đạo diễn truyền hình

SKDA Admin
30/03/2016

Quay phim truyền hình

SKDA Admin
30/03/2016

Biên tập truyền hình

SKDA Admin
30/03/2016

Biểu mẫu

SKDA Admin
30/03/2016

SKDA Admin
30/03/2016