TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Thiết kế trang phục nghệ thuật
Tên chuyên ngành đào tạo : Thiết kế trang phục nghệ thuật Tên chuyên ngành đào tạo (tiếng Anh) : Design for costume art Tên ngành đào tạo : Thiết kế mỹ thuật sân khấu – điện ảnh Tên ngành đào tạo (tiếng Anh) : Design for theatre and film Mã ngành : 52210406 Trình […]
Xem Thêm