TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Thiết kế mỹ thuật điện ảnh
Tên chuyên ngành đào tạo : Thiết kế mỹ thuật điện ảnh Tên chuyên ngành đào tạo (tiếng Anh) : Design for film Tên ngành đào tạo : Thiết kế mỹ thuật sân khấu – điện ảnh Tên ngành đào tạo (tiếng Anh) : Design for theatre and film Mã ngành : 52210406 Trình độ […]
Xem Thêm