TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Biên kịch điện ảnh
Tên chuyên ngành đào tạo : Biên kịch điện ảnh Tên chuyên ngành đào tạo (tiếng Anh) : Playwriting Tên ngành đào tạo : Biên kịch điện ảnh – truyền hình Tên ngành đào tạo (tiếng Anh) : Screenplay writing Mã ngành : 52210233 Trình độ đào tạo : Đại học Hình thức đào tạo […]
Xem Thêm