TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Quay phim điện ảnh
Tên chuyên ngành đào tạo : Quay phim điện ảnh Tên chuyên ngành đào tạo (tiếng Anh) : Cinematography Tên ngành đào tạo : Quay phim Tên ngành đào tạo (tiếng Anh) : Film and television directing Mã ngành : 52210236 Trình độ đào tạo : Đại học Hình thức đào tạo : Chính quy […]
Xem Thêm