TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Biên tập truyền hình
Tên chuyên ngành đào tạo : Biên tập truyền hình Tên chuyên ngành đào tạo (tiếng Anh) : Television editing Tên ngành đào tạo : Biên kịch điện ảnh – truyền hình Tên ngành đào tạo (tiếng Anh) : Screenplay writing Mã ngành : 52210233 Trình độ đào tạo : Đại học Hình thức đào […]
Xem Thêm