TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Chuyên ngành Thiết kế Đồ họa kỹ xảo
Tên chuyên ngành đào tạo : Thiết kế đồ họa kỹ xảo Tên chuyên ngành đào tạo (tiếng Anh) : Graphic design and visual effect Tên ngành đào tạo : Thiết kế mỹ thuật sân khấu – điện ảnh Tên ngành đào tạo (tiếng Anh) : Design for theatre and film Mã ngành : 52210406 […]
Xem Thêm