LHP-OngVangOK

LHP Ong Vàng

Đọc thêm
2

Tin tuyển sinh

Đăng ký
3

Bảng theo dõi thiết bị KT

Mượn thiết bị
1Là trường trọng điểm
35Năm truyền thống
40Chuyên ngành
10000Nghệ sỹ đã được đào tạo

Ngành học mới

Lưu bút

Nhận xét của cựu sinh viên về chương trình học của chúng tôi

SKDAIcon

Lương Minh Trung

Thiết kế
Trường Đại Học Sân Khấu - Điện Ảnh Hà Nội là ngôi trường có bề dày 35 năm đào tạo nghệ thuật tại Việt Nam