TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Chuyên ngành Nghệ thuật Hóa trang
Tên chuyên ngành đào tạo : Nghệ thuật Hóa trang Tên chuyên ngành đào tạo (tiếng Anh) : Art of Makeup Tên ngành đào tạo : Thiết kế mỹ thuật sân khấu – điện ảnh Tên ngành đào tạo (tiếng Anh) : Design for theatre and film Mã ngành : 7210406 Mã chuyên ngành : […]
Xem Thêm