TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Chuyên ngành Đạo diễn sự kiện – lễ hội
Tên chuyên ngành đào tạo : Đạo diễn sự kiện, lễ hội Tên chuyên ngành đào tạo (tiếng Anh) : Events and festival directing Tên ngành đào tạo : Đạo diễn sân khấu Tên ngành đào tạo (tiếng Anh) : Theatre directing Mã ngành : 52210227 Trình độ đào tạo : Đại học Hình thức […]
Xem Thêm