TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Đoàn giảng viên, sinh viên Đại học Wollongong, Australia sang giảng dạy, trao đổi, giao lưu với sinh…
Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Quyết định số 1766/QĐ-BVHTTDL ngày 26/7/2022, Đoàn giảng viên, sinh viên Đại học Wollongong, Australia (UOW) sang giảng dạy, trao đổi, giao lưu với sinh viên lớp Diễn viên Kịch-Điện ảnh K40A, Khoa Sân khấu. Hai trường đã thống […]
Xem Thêm