TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Đảng bộ Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội tham dự Hội nghị quán triệt…
Sáng ngày 09/7/2024, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới (sau đây gọi là Quy định […]
Xem Thêm