TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


TRUNG TÂM ÂM THANH, ÁNH SÁNG
DANH SÁCH CÁN BỘ – GIẢNG VIÊN TRUNG TÂM ÂM THANH, ÁNH SÁNG TT Họ và tên Bằng cấp chuyên môn Chức vụ, chức danh 1 Nguyễn Xuân Khánh Thạc sĩ NTSK Giám đốc TT Thực hành SKĐA, Giảng viên 2 Khổng Thanh Tuấn Cử nhân CNKTĐT + Thạc sĩ NTSK Giảng viên
Xem Thêm