TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


XƯỞNG PHIM THỰC NGHIỆM
DANH SÁCH CÁN BỘ – GIẢNG VIÊN XƯỞNG PHIM THỰC NGHIỆM TT Họ và tên Bằng cấp chuyên môn Chức vụ, chức danh 1. Hoàng Thị Thu Thuỷ Cao đẳng âm thanh, Kỹ sư điện – Điện tử P. giám đốc TT Thực hành SKĐA, Giảng viên 2. Vi Tuấn Anh Cử nhân QPĐA-TH Kỹ […]
Xem Thêm