TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ NGOẠI NGỮ
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC TT Họ và tên Bằng cấp chuyên môn Chức vụ, chức danh 1. Hà Thị Minh Thu Cử nhân tiếng Anh, Thạc sĩ Lý luận dạy học tiếng Anh P. giám đốc TTNNTH, Giảng viên 2. Trịnh Văn Đức Cử nhân Toán – Tin Giảng […]
Xem Thêm