Phát động Cuộc thi Olympic Tiếng Anh lần thứ 6 (Tháng 3, năm 2023)

Để hướng tới vòng Chung kết cuộc thi Olympic tiếng Anh lần thứ 6 với chủ đề “Green Life”, một cuộc thi nhằm đẩy mạnh phong trào học tiếng Anh trong sinh viên, Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học phát động vòng thi Sơ tuyển với thể lệ như sau:

Mỗi khoa chọn ra một đội tuyển gồm 05 sinh viên thực hiện một video clip (từ 3 – 5 phút) giới thiệu về Khoa của mình bằng tiếng Anh và gửi về văn phòng Trung tâm Ngoại Ngữ – Tin học (phòng 401, Nhà A1) trước ngày 05/3/2023. Sáu đội có video clip với nội dung hấp dẫn sẽ được chọn vào vòng trong.

Hình ảnh Cuộc thi Olympic Tiếng Anh lần thứ 5 năm 2020

Bài: Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học

Ảnh: Vũ Minh Hiếu