TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học “Xây dựng…
Ngày 16/4/2024, khoa Kịch hát dân tộc phối hợp với Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế tổ chức hội thảo khoa học với nội dung “Xây dựng tiêu chí tuyển chọn tài năng ngành Diễn viên sân khấu kịch hát (chuyên ngành Diễn viên Cải lương, Diễn viên Chèo, […]
Xem Thêm