TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Sinh viên Khoa Sấn khấu trao đổi, giao lưu trực tuyến với sinh viên Đại học Wollongong, Australia
Tháng 8 năm 2022, Đoàn giảng viên, sinh viên Đại học Wollongong, Australia (UOW) đã sang giảng dạy, trao đổi, giao lưu với sinh viên lớp Diễn viên Kịch-Điện ảnh K40A, Khoa Sân khấu. Sau khi đã thực hiện Dự án “Vietnam and Australia: Sharing our Stories” (Việt Nam và Australia: chia sẻ những câu […]
Xem Thêm