TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Nhà điều hành Hiệp hội ASBL Cine-Loisir giao lưu trao đổi với sinh viên Quay phim điện ảnh,…
Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Quyết định số 3581/QĐ-BVHTTDL ngày 23/11/2023, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đã đón tiếp ông André Ceuterick đến trao đổi về làm phim điện ảnh cho sinh viên lớp Quay phim Điện ảnh K40 […]
Xem Thêm