TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024
Ngày 10 tháng 01 năm 2024, Hội nghị Viên chức, người lao động Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội năm 2024 đã được tổ chức trọng thể tại Nhà hát A3, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Hội nghị đã triệu tập 164  đại biểu;  trong đó […]
Xem Thêm