TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Chuyên gia Australia giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Đạo diễn Âm thanh, Ánh sáng, Khoa Sân…
Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Quyết định số 2564/QĐ-BVHTTDL ngày 13/10/2022, hai chuyên gia Australia sang giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Đạo diễn Âm thanh, ánh sáng và Thiết kế trang phục, Hóa trang; cụ thể: Chuyên gia Timothy Mark Carter giảng […]
Xem Thêm