CÁC GIẢNG VIÊN CỦA HỌC VIỆN NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN VÀ KỸ THUẬT PHÁT HÀNH QUỐC GIA BỈ (INSAS) ĐẾN GIẢNG DẠY VÀ CHIA SẼ KINH NGHIỆM VỚI SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH DIỄN VIÊN KỊCH – ĐIỆN ẢNH, KHOA SÂN KHẤU

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch tại Quyết định số 2222/QĐ-BVHTTDL ngày 18/11/2023, Trường Đại học Sân khấu –Điện ảnh Hà Nội đã đón tiếp 3 giảng viên gồm :

  1. GS. Christine Jeanne J. Gregoire (quốc tịch Bỉ) – giảng dạy về thiết kế mỹ
    thuật sân khấu.
  2. GS. Sofie Kokaj (quốc tịch Bỉ) – giảng dạy về kịch bản sân khấu và kỹ
    thuật biểu diễn.
  3. GS. Nadine Anjanee Ganase ep. Huguet (quốc tịch Pháp) – giảng dạy về
    hình thể sân khấu.

Với những kinh nghiệm và sự nhiệt huyết của mình các giảng viên đến từ Học viện Nghệ thuật Biểu diễn và Kỹ thuật Phát hành Quốc gia Bỉ (INSAS) đã tận tâm giảng dạy, truyền thụ những kinh nghiệm trong nghề cho sinh viên chuyên ngành diễn viên Kịch – Điện ảnh, khoa Sân khấu.

Một số hình ảnh của giảng viên và các sinh viên trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội trong gần một tháng học và làm việc cùng nhau ( 18/11/2023 – 3/12/2023) :