TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


VIỆN SÂN KHẤU – ĐIỆN ẢNH
   TT Họ và tên Bằng cấp chuyên môn Chức vụ, chức danh    1. Lương Thi Hoàng Thi ThS NTSK Phó Viện trưởng, Giảng viên    2. Hoàng Dạ Vũ Cử nhân lý luận phê bình điện ảnh, ThS NTĐA Phó Viện trưởng, Giảng viên    3. Nguyễn Thị Thanh Vân  Cử nhân  Hán […]
Xem Thêm