VIỆN SÂN KHẤU – ĐIỆN ẢNH

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VIỆN SÂN KHẤU – ĐIỆN ẢNH

TT

Họ và tên

Bằng cấp chuyên môn Chức vụ, chức danh
   1 Lương Thi Hoàng Thi Thạc sĩ NT Sân khấu Phó Viện trưởng, Giảng viên
   2 Hoàng Dạ Vũ Thạc sĩ NT Điện ảnh – Truyền hình Phó Viện trưởng, Giảng viên
   3 Nguyễn Thị Thanh Vân  Tiến sĩ Hán Nôm Nghiên cứu viên
   4 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Cử nhân bảo tồn bảo tàng Kỹ thuật viên bảo tồn, bảo tàng
   5 Lê  Vân Thạc sĩ NT Điện ảnh – Truyền hình Giảng viên
   6 Phạm Hải Yến Thạc sĩ NT Điện ảnh – Truyền hình Giảng viên
   7 Bùi Thị Hồng Gấm Thạc sĩ Văn hóa học Tuyên truyền viên chính