Đoàn trường Đại học Sân khấu- Điện ảnh Hà Nội đón tiếp các thầy cô đến từ Học viện Nghệ thuật Quảng Tây

Ngày 24/5/2024 trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đã đón tiếp ông Li Tiansheng – Chủ nhiệm phòng Đối ngoại, người phụ trách dự án hợp tác quốc tế trọng điểm Học viện Nghệ thuật Quảng Tây và bà Wei Yan – Chuyên viên đối ngoại về phía Việt Nam, liên lạc viên dự án hợp tác quốc tế trong điểm Học viện Nghệ thuật Quảng Tây đến gặp gỡ và trao đổi về việc hợp tác, cùng phát triển. Bên cạnh đó hai trường cùng thảo luận tiến tới kí Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai trường.

Một số hình ảnh trong buổi làm việc: