TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Hội nghị Đối thoại giữa người học và Lãnh đạo Trường năm 2022
Thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác học sinh sinh viên, đồng thời tạo kênh thông tin tương tác trực tiếp giữa Ban Giám hiệu và người học, giúp lãnh đạo trường hiểu được tâm tư, nguyện vọng của […]
Xem Thêm