TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Trần Văn Hải
Nghiên cứu sinh: Trần Văn hải Tên đề tài: Nghệ thuật biểu diễn múa đương đại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử sân khấu – Mã số: 9 21 02 21 Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Phạm Duy Khuê Cơ sở đào tạo: Trường đại […]
Xem Thêm