TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Khoa Nhiếp ảnh tổ chức học chuyên đề về chủ tịch Hồ Chí Minh với Nhiếp ảnh
Khoa Nhiếp ảnh tổ chức học chuyên đề về chủ tịch Hồ Chí Minh với nhiếp ảnh Bài: Lê Minh Yến Ảnh: Vũ Minh Hiếu                 Ngày 11/9/2019, tại phòng Studio2, sinh viên toàn Khoa Nhiếp ảnh đã học chuyên đề “Tác phẩm nhiếp ảnh chụp về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Di chúc […]
Xem Thêm