Quy định giờ làm việc, Quy định hiệu lệnh trống, Quy định thời gian thi môn xem phim viết bài phân tích phim – Tuyển sinh Đại học vừa làm vừa học 2020