TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


PHÒNG ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN PHÒNG ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ   TT Họ và tên Bằng cấp chuyên môn Chức vụ, chức danh    1. Nguyễn Thị Hồng Hiền TS QLGD P.Trưởng phòng, Giảng viên    2. Trần Quang Minh TS NTH Phó Trưởng khoa, Giảng viên […]
Xem Thêm