TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Bộ phận Tổ chức cán bộ
DANH SÁCH CÁN BỘ – GIẢNG VIÊN BỘ PHẬN TỔ CHỨC CÁN BỘ TT Họ và tên Bằng cấp chuyên môn Chức vụ, chức danh 1 Nguyễn T.Thu Hiền Tiến sĩ Nghệ thuật học, Thạc sĩ NT Sân khấu Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Chuyên viên chính 2 Tạ Thu Phượng Cử nhân Luật […]
Xem Thêm