TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Chuyên ngành Nhiếp ảnh báo chí
Tên chuyên ngành đào tạo : Nhiếp ảnh báo chí Tên chuyên ngành đào tạo (tiếng Anh) : Press photographers Tên ngành đào tạo : Nhiếp ảnh Tên ngành đào tạo (tiếng Anh) : Photography Mã ngành : 52210301 Trình độ đào tạo : Đại học Hình thức đào tạo : Chính quy   CHUYÊN […]
Xem Thêm