TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Chuyên ngành Đạo diễn điện ảnh
  Tên chuyên ngành đào tạo : Đạo diễn điện ảnh Tên chuyên ngành đào tạo (tiếng Anh) : Film directing Tên ngành đào tạo : Đạo diễn điện ảnh – truyền hình Tên ngành đào tạo (tiếng Anh) : Film and television directing Mã ngành : 52210235 Trình độ đào tạo : Đại học […]
Xem Thêm