Các nghệ sĩ đến từ Vũ đoàn Battery (New York, Hoa Kỳ) giảng dạy cho sinh viên Trường đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội

Tiếp tục thực hiện chủ trương của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc mở rộng giao lưu, phát triển hợp tác quốc tế, thiết lập mối quan hệ hợp tác về đào tạo, qua trao đổi giữa Trường đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, 07 nghệ sĩ đến từ Vũ đoàn Battery (New York, Hoa Kỳ) đã đến làm việc, giảng dạy cho sinh viên khoa Múa và Trung tâm Kỹ thuật Âm thanh, Ánh sáng của trường trong hai ngày 15 và 16/10/2015.

Nguyễn Hồng Sơn – Cao Mạnh Tiến