Trung Tâm Thông Tin – Thư Viện

Địa chỉ: Tầng 6, Nhà A1, Trường Đại Học Sân Khấu & Điện Ảnh Hà Nội

Điện thoại: 04. 3764. 3056

Email: tttv@skda.edu.vn

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Nguyễn Quỳnh Phương – Giám đốc

Hà Phương Thạch –P. Giám đốc

 

GIỚI THIỆU:

Trung Tâm Thông Tin – Thư Viện bao gồm 4  hệ thống phòng ban chính:

+ Phòng đọc

+ Phòng mượn

+ Phòng tư liệu

+ Kho học liệu

 

CHỨC NĂNG

 Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác Thông Tin và Thư Viện. Cụ thể là tổ chức lưu trữ, bảo quản, tu sửa, sao chép, in ấn tài liệu, sách báo, tạp chí văn hóa nghệ thuật, giáo trình, sách tham khảo,… phục vụ cho người dùng tin.

Hỗ trợ các công tác hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo và nghiên cứu khoa học của cán bộ, sinh viên và học viên trong trường cũng như các đơn vị bạn. Đồng thời Thư Viện trường còn triển khai ứng dụng những tiến bộ của khoa học công nghệ và quản lý thông qua việc sử dụng và khai thác các loại tài liệu có trong Thư Viện.

(Một số loại tài liệu như: chép tay, in ấn, sao chụp, tài liệu điện tử, mạng internet…)

 

NHIỆM VỤ:

Tổ chức và quản lý tốt Thư Viện nhằm phục vụ có hiệu quả nhu cầu đọc, tham khảo của cán bộ công chức và sinh viên trong trường.

  • Xây dựng kế hoạch bổ sung sách, báo, giáo trình, tạp chí… trong và ngoài nước thuộc các ngành chuyên môn và các ngành có liên quan của trường.
  • Có kế hoạch từng bước hiện đại hóa Thư Viện, nâng cao khả năng lưu trữ, tổ chức quản lý chặt chẽ vốn tài liệu theo quy chế của Thư Viện.
  • Tổ chức lưu trữ và phục vụ tham khảo những kết quả các công trình nghiên cứu (luận án Tiến sĩ, đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ và của cán bộ, sinh viên trong trường).
  • Xây dựng nội quy Thư Viện, thư mục, sắp xếp sách khoa học, ngăn nắp. Tổ chức các phòng ban thuận lợi cho cán bộ và sinh viên trong việc tham khảo và nghiên cứu tài liệu.
  • Tăng cường công tác tìm kiếm và khai thác, cập nhật các thông tin khoa học, sách cùng tài liệu mới. Định kỳ ra thông tin thư mục và giới thiệu sách mới cho bạn đọc.
  • Phối hợp với các đơn vị tổ chức bán những tài liệu cho sinh viên và cán bộ theo quy định.
  • Tổ chức sao chép đĩa băng và dịch thuật về phim trong nước và nước ngoài để phục vụ công tác nghiên cứu và giảng dạy.
  • Chịu trách nhiệm quản lý và phân công công việc cụ thể cho từng cán bộ trong Thư Viện.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.