Đội ngũ giảng viên

Hiện nay, đội ngũ cán bộ giảng dạy, hướng dẫn khoa học của Trường là giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn và giảng viên thỉnh giảng cho chuyên ngành Nghệ thuật Sân khấu và Nghệ thuật Điện ảnh – Truyền hình gồm: 02 Giáo sư; 03 Giáo sư – Tiến sĩ; 01 Phó Giáo sư; 09 Phó Giáo sư – Tiến sĩ; 28 Tiến sĩ; 03 Thạc sĩ và 01 NGƯT. Đội ngũ giảng viên đều trưởng thành từ thực tế rèn luyện trong nước và được đào tạo ở nước ngoài, bên cạnh đó trường còn có một đội ngũ cán bộ giảng dạy cộng tác chặt chẽ thường xuyên với trường là những giáo sư, tiến sỹ và các nghệ sỹ, chuyên gia đầu ngành khác.

Với bề dày kinh nghiệm qua nhiều năm giảng dạy, nghiên cứu, đội ngũ các nhà giáo, nhà nghiên cứu nghệ thuật đã tham gia đóng góp cho đất nước nhiều công trình cấp Nhà nước, cấp Bộ có giá trị cao. Trường còn có Viện Sân khấu Điện ảnh là đơn vị trực thuộc, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiến hành nghiên cứu các đề tài khoa học nghệ thuật sân khấu, điện ảnh, truyền hình của Việt Nam và thế giới.

 

Đội ngũ cán bộ, giảng viên, người hướng dẫn khoa học

 

1.      TS Nguyễn Đình Thi – Phụ trách khoa
2.      Nguyễn Tùng Phong – Trợ lý khoa
3.      GS. Dương Viết Á – Giảng viên
4.      GS. Phạm Công Thành – Giảng viên
5.      GS. TS. Đinh Xuân Dũng – Giảng viên
6.      GS.TS. Trần Bảng – Giảng viên
7.      GS.TSKH Phương Lựu – Giảng viên
8.      PGS. Tất Thắng – Giảng viên
9.      PGS.TS. Đào Mạnh Hùng – Giảng viên
10.  PGS.TS. Hoàng Minh Đô – Giảng viên
11.  PGS.TS. Nguyễn Hào Hải – Giảng viên
12.  PGS.TS. Phạm Duy Khuê – Giảng viên
13.  PGS.TS. Phạm Văn Chín – Giảng viên
14.  PGS.TS. Trần Đức Ngôn – Giảng viên
15.  PGS.TS. Trần Duy Hinh – Giảng viên
16.  PGS.TS. Trần Thanh Hiệp – Giảng viên
17.  PGS.TS. Trần Trí Trắc – Giảng viên
18.  PGS.TS.Trần Luân Kim – Giảng viên
19.  TS. Bùi Quang Thắng – Giảng viên
20.  TS. Đặng Văn Lung – Giảng viên
21.  TS. Đinh Quang Trung – Giảng viên
22.  TS. Đinh Xuân Dũng – Giảng viên
23.  TS. Đoàn Thị Tình – Giảng viên
24.  TS. Hạnh Lê – Giảng viên
25.  TS. Hoàng Như Yến – Giảng viên
26.  TS. Hoàng Trần Doãn – Giảng viên
27.  TS. Lê Ngọc Canh – Giảng viên
28.  TS. Ngô Mạnh Lân – Giảng viên
29.  TS. Ngô Phương Lan – Giảng viên
30.  TS. Nguyễn Cát Điền – Giảng viên
31.  TS. Nguyễn Đình Tường – Giảng viên
32.  TS. Nguyễn Đình Thi – Giảng viên
33.  TS. Nguyễn Đỗ Bảo – Giảng viên
34.  TS. Nguyễn Hiền Lương – Giảng viên
35.  TS. Nguyễn Thị Hiển – Giảng viên
36.  TS. Nguyễn Văn Hậu – Giảng viên
37.  TS. Nguyễn Xuân Thành – Giảng viên
38.  TS. Phạm Anh Phương – Giảng viên
39.  TS. Phạm Duy Đức – Giảng viên
40.  TS. Phạm Thị Thành – Giảng viên
41.  TS. Phạm Trí Thành – Giảng viên
42.  TS. Phan Trọng Thành – Giảng viên
43.  TS. Tạ Duy Hiện – Giảng viên
44.  TS. Trần Đình Ngôn – Giảng viên
45.  TS. Ứng Duy Thịnh – Giảng viên
46.  TS. Vũ Ngọc Thanh – Giảng viên
47.  Th.S. Phạm Hoàng Uyên – Giảng viên
48.  Th.S. Phạm Hồng Thúy – Giảng viên
49.  Th.S. Phạm Minh Cường – Giảng viên
50.  NGƯT. Vũ Quang Chính – Giảng viên
51.  Đạo diễn Đức Minh – Giảng viên
52.  Nhà LLPB Nguyễn Thanh Hoa – Giảng viên

 

Và nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà giáo, chuyên gia đầu ngành… trong lĩnh vực nghệ thuật tham gia giảng dạy.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.