Chuyên ngành Sáng tác, chỉ huy dàn nhạc dân tộc (ĐH)

Sáng tác, chỉ huy dàn nhạc dân tộc là một thành phần không thể thiếu của nghệ thuật sân khấu kịch hát dân tộc. Trở thành một phần của nghệ thuật sân khấu truyền thống, phát huy khả năng đặc biệt về âm nhạc truyền thống, chuyên ngành sáng tác chỉ huy dàn nhạc dân tộc Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội là địa chỉ hàng đầu để bạn lựa chọn.

 

Chương trình học:

Bên cạnh những môn học kiến thức cơ bản bắt buộc theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình đào tạo Sáng tác chỉ huy dàn nhạc dân tộc được tổ chức như sau:

Năm 1:

Học phương pháp sáng tác và nghệ thuật chỉ huy dàn nhạc dân tộc, ký xướng âm. Đồng thời học các kiến thức cơ bản về nghệ thuật sân khấu, âm nhạc, văn học .

Năm 2:

Học nâng cao kỹ năng và phương pháp sáng tác, nghệ thuật chỉ huy âm nhạc dân tộc, thực hành với dàn nhạc. Học phức điệu trong âm nhạc truyền thống và tính năng nhạc cụ. Học các kiến thức cơ sở về văn hóa Việt Nam, tâm lí học.

Năm 3:

Học hòa thanh, phối khí và âm nhạc kịch hát dân tộc. Học phương pháp sân khấu truyền thống, triết học phương Đông, lịch sử sân khấu Việt Nam và phân tích tác phẩm sân khấu truyền thống.

Năm 4:

Hoàn thiện kỹ năng, phương pháp sáng tác và nghệ thuật chỉ huy dàn nhạc, thực hành với dàn nhạc. Học về sân khấu thế giới, nghệ thuật hòa thanh, phối khí.

Sinh viên thực tập nâng cao kỹ năng thực hành trước khi thi tốt nghiệp.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.