Đội ngũ cán bộ, giảng viên

LÃNH ĐẠO KHOA

 1. TS Phạm Trí Thành – Trưởng khoa

 

CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

 1. Trần Quang Quỳnh
 2. Nguyễn Đình Vệ
 3. Trần Văn Toàn
 4. Lục Minh Chỉnh
 5. Nguyễn Thị Thuỳ
 6. Nguyễn Thị Lụa
 7. Vũ Thanh Vân
 8. Từ Thu Thanh
 9. Hoàng Kim Toan
 10. Đặng Minh Nguyệt
 11. Nguyễn Bích Hương
 12. Bùi Hoài Nam
 13. Tạ Thị Giáng Son
 14. Trịnh Thị Thanh Huyền
 15. Đinh Xuân Kỷ
 16. Long Thanh Hà
 17. Hà Văn Bình
 18. Phạm Hữu Dực
 19. Bùi Thị Hiền
 20. Trần Thị Hạnh
 21. Phạm Đức Nhân
 22. Và đội ngũ giảng viên thỉnh giảng là các nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, các nghệ sĩ có uy tín hoạt động trong lĩnh vực sân khấu truyền thống.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH

 1. ThS, NSND Hoàng Song Hào – Trưởng khoa
 2. Ths, NSƯT Nguyễn Thị Thu Hà – Phó khoa
 3. Ths Trần Quang Minh – Phó khoa

 

CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

 1. NSƯT Nguyễn Nguyên Vũ
 2. Ths Vũ Đình Toán
 3. Ths Lê Thế Anh
 4. Ths Nguyễn Ngọc Tuấn
 5. Ths Lê Huyền Trang
 6. Nguyễn Quang Trung
 7. Lê Vân Linh
 8. Vũ Thanh Hùng
 9. Lê Thu Hường
 10. Đinh Thị Hằng
 11. Hoàng Duy Đông
 12. Ths Khương Thu Hiền
 13. Ths Đào Thị Thùy
 14. Và đội ngũ giảng viên thỉnh giảng là các nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, các nghệ sĩ có uy tín hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.