Đội ngũ cán bộ, giảng viên

LÃNH ĐẠO KHOA

  1. TS Phan Trọng Thành – Trưởng khoa
  2. ThS Nguyễn Thị Kim Anh – Phó Trưởng khoa

 

CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

  1. ThS Nguyễn Thanh Hoa
  2. ThS Cao Phương Dung
  3. Dương Thị Thanh Huyền
  4. ThS Hán Quang Tú
  5. Nguyễn Lan Hương
  6. ThS Lê Mạnh Hùng
  7. Và đội ngũ giảng viên thỉnh giảng là các nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, các nghệ sĩ có uy tín hoạt động trong lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, truyền hình…
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.