THÔNG BÁO THU HỒ SƠ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2016

 I. THỜI GIAN THU HỒ SƠ DỰ THI:

Từ 16/5/2016 – 24/6/2016 (thu hồ sơ cả ngày thứ bảy và chủ nhật )

Sáng: 08 giờ 30 – 11 giờ 30

Chiều: 14 giờ 00 – 16 giờ 30

 

 II. NƠI NHẬN HỒ SƠ:

Ban thư ký tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016

Địa chỉ : Phòng 101 nhà A2 – trường ĐH SK-ĐA HN

Điện thoại : 04.3834.1522

 

BAN THƯ KÝ

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY, TCCN NĂM 2016