THÔNG BÁO V/v mở lớp “Giới thiệu và giải đáp thắc mắc tuyển sinh” cho thí sinh có nguyện vọng thi đại học hệ vừa làm vừa học năm 2016