THÔNG BÁO Gia hạn thu hồ sơ tuyển sinh vừa làm vừa học năm 2016

Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội thông báo Gia hạn thu hồ sơ tuyển sinh vừa làm vừa học năm 2016 đến hết ngày 14/10/2016, cụ thể như sau:

Thời gian:

Buổi sáng: 8h00’ – 11h30’

Buổi chiều: 14h00’ – 16h30’

(Trừ thứ 7 và chủ nhật)

Địa điểm:     Phòng A2. 103, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội

BAN THƯ KÝ TS