Thông tin tra cứu, thuê mượn thiết bị kỹ thuật

 

Với mục đích nâng cao hiệu quả phục vụ công tác đào tạo của nhà trường, Xưởng  phim Thực nghiệm (XPTN) đã được Ban Giám hiệu giao cho nghiên cứu và thiết kế một website cung cấp thông tin hiện trạng hoạt động của  trang thiết bị kỹ thuật (TBKT) tại XPTN.

Website có tên miền: thietbixuongphim.edu.vn. Cán bộ, giảng viên và sinh viên có thể truy cập trực tiếp vào website: thietbixuongphim.edu.vn hoặc gián tiếp qua website: skda.edu.vn và click vào mục thuê mượn thiết bị kỹ thuật

Nhiệm vụ chính của website: thietbixuongphim.edu.vn:

  • Giúp cho cán bộ, giảng viên, sinh viên muốn thuê hoặc mượn thiết bị của XPTN biết được các thiết bị nào đang hoạt động hoặc đang rảnh, từ đó chủ động xây dựng kế hoạch làm việc, làm bài tập chuyên ngành.
  • Giúp thống kê thời gian hoạt động của từng loại thiết bị.

Xưởng phim Thực nghiệm kính đề nghị các khoa chuyên ngành phối hợp phổ biến tới sinh viên quy trình thuê mượn TBKT tại XPTN, đặc biệt là sự tiện dụng của website: thietbixuongphim.edu.vn, để XPTN chủ động trong việc cho thuê, mượn TBKT và người thuê, mượn TBKT có được thông tin đầy đủ nhất về TBKT cần thuê.

Trân trọng!

 XƯỞNG PHIM THỰC NGHIỆM

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.