Chuyên gia Úc: GS. Ian Frederick McGrath giảng dạy cho sinh viên Trung tâm Kỹ thuật âm thanh, ánh sáng và lớp Đạo diễn sân khấu văn bằng II

              Thực hiện chủ trương của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và tạo điều kiện để giảng viên, sinh viên được tiếp cận với nhiều kiến thức mới, qua trao đổi, GS. Ian Frederick McGrath – nguyên giảng viên Viện Kịch nghệ Quốc gia và Đại học Wollongong (Úc) đã sang giảng dạy cho sinh viên Trung tâm Kỹ thuật Âm thanh, ánh sáng và lớp Đạo diễn sân khấu (văn bằng II) từ ngày 17/10 đến  05/11/2016.

Một số hình ảnh của GS. Ian Frederick McGrath giảng dạy trên lớp:

anh-1

anh-2
 

Bài: Nguyễn Hồng Sơn

Ảnh: Cao Mạnh Tiến