Khoa Sau đại học tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở

Ngày 25/4/2017, khoa Sau đại học đã tổ chức cho NCS Lê Mạnh Hùng (Nghiên cứu sinh K1) bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở với đề tài: “Tiếng cười trên sân khấu kịch nói Việt Nam trong quan hệ với tiếng cười của sân khấu truyền thống”.

Luận án của NCS Lê Mạnh Hùng được đánh giá là chất lượng, thể hiện sự công phu, nghiêm túc và kỹ lưỡng ở phần tổng quan. Việc tiếp cận, giải quyết vấn đề thể hiện khả năng nghiên cứu của NCS. Các thành viên của Hội đồng đã có những nhận xét tích cực về luận án của NCS Lê Mạnh Hùng và đã nhất trí thông qua nghị quyết, đồng ý luận án “Tiếng cười trên sân khấu kịch nói Việt Nam trong quan hệ với tiếng cười của sân khấu truyền thống” sẽ được đưa ra bảo vệ cấp trường trong thời gian tới.

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ:

Anh-4

Anh-5

Anh-3

Anh-2

 

Bài: Ngọc Anh

Biên tập: Hoàng Trần Doãn

Ảnh: Cao Mạnh Tiến –

Hoàng Xuân Nguyên

(lớp Quay phim điện ảnh K36)