DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT/KHÔNG ĐẠT SƠ TUYỂN KỲ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017 ( Phần 3) – Chuyên ngành: Điện ảnh, Truyền hình, Đạo diễn âm thanh ánh sáng, Công nghệ dựng phim,Nhiếp ảnh, Thiết kế mỹ thuật

DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT/KHÔNG ĐẠT SƠ TUYỂN KỲ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017 ( Phần 3)

Chuyên ngành: Điện ảnh, Truyền hình, Đạo diễn âm thanh ánh sáng, Đạo diễn sự kiện lễ hội,Công nghệ dựng phim, Nhiếp Ảnh, Thiết kế mỹ thuật, Đồ họa kỹ xảo, Thiết kế trang phục

Bien kich dien anh_Page_1

Bien kich dien anh_Page_2

Bien kich dien anh KD_Page_1

Bien kich dien anh KD_Page_2

Bien tap truyen hinh KD Bien tap truyen hinh_Page_1 Bien tap truyen hinh_Page_2

Quay phim dien anh - truyen hinh KD_Page_1 Quay phim dien anh - truyen hinh KD_Page_3 Quay phim dien anh - truyen hinh_Page_1 Quay phim dien anh - truyen hinh_Page_2

Dao dien dien anh - truyen hinh KD_Page_1 Dao dien dien anh - truyen hinh KD_Page_3 Dao dien dien anh - truyen hinh_Page_1 Dao dien dien anh - truyen hinh_Page_3

Ly luan phe binh dien anh truyen hinh KD Ly luan phe binh dien anh truyen hinh

Dao dien su kien le hoi KD Dao dien su kien le hoi

Dao dien am thanh anh sang san khau KD Dao dien am thanh anh sang san khau

Cong nghe dung phim - ÂT ĐATH KD_Page_1 Cong nghe dung phim - ÂT ĐATH KD_Page_2 Cong nghe dung phim - ÂT ĐATH _Page_1 Cong nghe dung phim - ÂT ĐATH _Page_2

Nhiep anh nghe thuat - bao chi KD_Page_1 Nhiep anh nghe thuat - bao chi KD_Page_2 Nhiep anh nghe thuat - bao chi_Page_1 Nhiep anh nghe thuat - bao chi_Page_2 Nhiep anh nghe thuat - bao chi_Page_3

Thiet ke do hoa ky xao_Page_1

Thiet ke do hoa ky xao KD

Thiet ke my thuat SK DA HH_Page_1

Thiet ke my thuat SK DA HH_Page_2

Thiet ke trang phuc

Thiet ke trang phuc KD