Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh thông báo tuyển dụng Biên tập viên – Dẫn chương trình