Sinh viên Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội tham dự Chương trình “Kịch hát Trung Quốc – ASEAN” tại Nam Ninh, Trung Quốc

Nhận được thư mời của Trung tâm Kịch hát đa sắc tộc Quảng Tây, Trung Quốc, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đã cử sinh viên Hán Văn Trưởng – lớp Diễn viên Chèo K35, Khoa Kịch hát dân tộc đi tham dự Chương trình “Kịch hát Trung Quốc – ASEAN” (China – ASEAN Opera Concert) tại Nam Ninh, Trung Quốc từ ngày 03 đến ngày 07/9/2018.

Tham dự Chương trình, sinh viên Hán Văn Trưởng đã giao lưu với tiết mục hát Chèo “Sa lệch chênh” và nhận được Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

Một số hình ảnh trong thời gian sinh viên giao lưu tại Nam Ninh:

1

2

3

Bài: Nguyễn Hồng Sơn

Ảnh: Tổng hợp