Thông báo kết quả sơ tuyển kỳ thi đại học chính quy năm 2019

  1. BIÊN KỊCH ĐIỆN ẢNH

2. BIÊN TẬP TRUYỀN HÌNH

3. CÔNG NGHỆ DỰNG PHIM –  ÂM THANH ĐIỆN ẢNH TRUYỀN HÌNH

 

ĐẠO DIỄN ĐIỆN ẢNH –  ĐẠO DIỄN TRUYỀN HÌNH

NHIẾP ẢNH

QUAY PHIM ĐIỆN ẢNH – QUAY PHIM TRUYỀN HÌNH

DIỄN VIÊN CẢI LƯƠNG

DIỄN VIÊN CHÈO

NHẠC CÔNG KỊCH HÁT DÂN TỘC

BIÊN ĐẠO MUA ĐẠI CHÚNG

BIÊN ĐẠO MÚA

HUẤN LUYỆN MÚA

NGHỆ THUẬT HÓA TRANG

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA KỸ XẢO

THIẾT KẾ MỸ THUẬT ĐIỆN ẢNH

THIẾT KẾ MỸ THUẬT HOẠT HÌNH

THIẾT KẾ MỸ THUẬT SÂN KHẤU

THIẾT KẾ TRANG PHỤC

ĐẠO DIỄN ÂM THANH ÁNH SÁNG SÂN KHẤU

ĐẠO DIỄN SỰ KIỆN LỄ HỘI

DIỄN VIÊN KỊCH ĐIỆN ẢNH ( Danh sách thí sinh đạt sơ tuyển)

DIỄN VIÊN KỊCH ĐIỆN ẢNH ( Danh sách thí sinh không đạt sơ tuyển) 

CLICK HERE