Thông báo mở lớp bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019