Chuyên gia Hà Lan giảng dạy cho sinh viên lớp Đạo diễn Điện ảnh – Truyền hình tài năng K38 (Từ ngày 03/10 đến ngày 11/10/2019)

Chuyên gia Hà Lan giảng dạy cho sinh viên lớp
Đạo diễn Điện ảnh – Truyền hình tài năng K38
Từ ngày 03/10 đến ngày 11/10/2019

 

Được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Quyết định số 3144/QĐ-BVHTTDL ngày 11/9/2019, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đã đón tiếp GS. Robert Rombout – chuyên gia Hà Lan sang giảng dạy nghiệp vụ đạo diễn phim tài liệu cho sinh viên lớp Đạo diễn Điện ảnh – Truyền hình tài năng K38 từ ngày 04/10/2019 đến ngày 11/10/2019.

Trong học phần này, 10 sinh viên lớp Đạo diễn Điện ảnh – Truyền hình tài năng K38 sẽ kết hợp với 10 sinh viên quay phim trình bày 10 dự án phim tài liệu ngắn về Hà Nội. Kết thúc học phần các bạn sinh viên đã có buổi chiếu phim tổng kết báo cáo quá trình học tập, làm việc và rút ra được nhiều kinh nghiệm từ những nhận xét của GS. Robert Rombout.

Một số hình ảnh trong thời gian GS. Robert Rombout giảng dạy và hướng dẫn sinh viên:

 

Sinh viên tìm bối cảnh quay

GS. Robert Rombout hướng dẫn sinh viên

GS. Robert Rombout hướng dẫn sinh viên

GS. Robert Rombout tổng kết khóa học và nhận xét phim bài tập sinh viên

Bài: Nguyễn Hồng Sơn

Ảnh: Tổng hợp