Chuyên gia Australia giảng dạy hình thể sân khấu cho sinh viên chuyên ngành diễn viên của Trường Từ ngày 26/11 đến ngày 30/11/2019

Chuyên gia Australia giảng dạy hình thể sân khấu

cho sinh viên chuyên ngành diễn viên của Trường

Từ ngày 26/11 đến ngày 30/11/2019

Tiếp tục thực hiện kế hoạch mời chuyên gia sang giảng dạy theo Đề án đào tạo tài năng, được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Quyết định số 3616/QĐ-BVHTTDL ngày 18/10/2019, chuyên gia Australia: GS. Linda Gaye Luke – Giảng viên Đại học Wollongong Australia đã sang giảng dạy hình thể sân khấu cho sinh viên lớp Diễn viên Kịch-Điện ảnh tài năng K38, Khoa Sân khấu từ ngày 26/11 đến ngày 30/11/2019.

Kết thúc khóa học, GS. Linda Gaye Luke và sinh viên đã thực hiện Buổi biểu diễn, báo cáo vào chiều ngày 30/11/2019.

Một số hình ảnh trong thời gian chuyên gia Linda Gaye Luke giảng dạy tại Trường:

Bài: Nguyễn Hồng Sơn

Ảnh: Khoa Nhiếp ảnh